Per molta gent Pep Colomer va ser sempre una persona reservada, i continua essent un desconegut. Qui era Pep Colomer? A què dedicava les hores, els anys, aquell personatge d’aparença grisa a la ciutat negra? Colomer va ser una presència constant però enigmàtica i callada a la Girona que va des de la República fins a la restauració de la democràcia, passant per tot el franquisme. Pocs, molt pocs, el van tractar durant prou temps i amb la franquesa necessària per saber què hi havia rere aquella presència imponent i a la vegada distant.

Quinze anys després de la seva creació, la Fundació Colomer-Sanz ha pogut fer realitat el projecte de preservar i presentar una visió retrospectiva de la trajectòria vital i artística de Pep Colomer. No ho hauríem pogut fer sense la complicitat i l’ajuda d’aquelles persones apassionades per l’artista que han confiat en el projecte des que vam rebre l’encàrrec de la fundació. La nostra aproximació a l’obra de Colomer ha estat a la inversa: des d’una barreja de desconeixement i escepticisme, hem anat penetrant en un personatge que s’ha revelat a través d’una obra i un llegat que no només parlen d’ell sinó d’una època, d’una ciutat i, sobretot, de la creativitat com a forma d’afrontar l’experiència humana. Aquest projecte, no és per predicar als creients, no és per trobar-hi tot allò que ja sabíem de Colomer, ans al contrari, és per aconseguir que molta altra gent, ara i en el futur, pugui reviure aquest procés d’acostar-se a la vida d’un artista, difícil i plena de contradiccions, per aprendre precisament a viure.

En el seu compromís per donar a conèixer i promoure l’estudi de l’obra de l’artista gironí, la Fundació Colomer-Sanz ha cregut oportú aprofitar els recursos que ens donen les noves tecnologies per fer un recull i una catalogació exhaustius del seu llegat artístic, que també es pot descarregar com una aplicació gratuïta per a dispositius iPad.